Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Laatste publicaties

Orf

Samenvatting Position Document EWMA 2007

Behandeling en preventie wereldwijd aandachtspunt

Het grootste jaarlijkse wondzorg evenement

Systeem van Vergoedingen brengt zorg in de problemen

woman reading online news on digital tabletMet regelmaat publiceren wij nieuws uit binnenland en buitenland over de wondzorg.
Heeft u ook een publicatie die interessant is voor de wondzorg.
Stuur dan deze naar de redactie van wondverzorging.nl.
Wel behouden wij het als redactie het recht voor om wel of niet het nieuws te plaatsen

Redactie wondverzorging

 

Privacy Verklaring
Dit is de Privacy Verklaring van Studio Saffier, uitgever van het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg (NTVW) en het Nederlands Tijdschrift voor Huidzorg (NTVH), eigenaar van de websites Studio Saffier, Huidzorg, NTVW Startwondverzorging, Wondprofessionals, Congreswondzorg, Wondpatiënt, en Compressie therapie

In deze verklaring geven wij aan hoe Studio Saffier NTVW/NTVH om gaat met de persoonsgegevens die wij ontvangen via de websites van Studio Saffier, de overige genoemde sites en onze nieuwsbrieven.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Studio Saffier respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Abonnementen, registraties en bestellingen
Indien u een abonnement op een van onze tijdschriften afsluit, zich inschrijft voor deelname aan een evenement of een product bij ons besteld, heeft Studio Saffier de volgende (persoons)gegevens nodig om uw aanvraag, aanmelding of bestelling uit te voeren, u van het verloop daarvan op de hoogte te houden en de betaling af te wikkelen:
• Voorletter(s) en achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Factuuradres;
• Bezorggegevens indien deze afwijken van de opgegeven factuurgegevens;
• Betaalgegevens
.
Indien u hier geen bezwaar tegen heeft kan Studio Saffier uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of relevante informatie en aanbiedingen van Studio Saffier.

Reageren op een blog
Indien u wenst te reageren op een van de blogs op de Website, dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
• Naam;
• E-mailadres.
Door registratie geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens en voor publicatie van uw naam en uw reactie op de Website.

E-mailnieuwsbrief
Indien u een of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen die door Studio Saffier worden aangeboden, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en eventueel, indien u heeft aangegeven hier prijs op te stellen, om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen van Studio Saffier.

Verzoek om informatie
Indien u Studio Saffier verzoekt om informatie toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken om aan dit verzoek te kunnen voldoen:
• Naam;
• E-mailadres.

Afhankelijk van de informatie aanvraag, kan het zijn dat u daarnaast de volgende (persoons)gegevens dient te verstrekken:
• Naam organisatie;
• Afdeling/studierichting;
• Functie;
• Telefoonnummer;
• Verzendadres
• Factuuradres (in het geval van betaalde informatie)
Geaccrediteerde scholingen en bijeenkomsten

Voor geaccrediteerde nascholing hebben we de volgende gegevens van u nodig:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres.
• Geboortedatum;
• Functie;
• Privé- en werkadres;
• Accreditatienummers, zoals BIG- of RIZIV-nummer.

Daarnaast kan u gevraagd worden de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
• Interessegebied/specialisatie;
• Afstudeerjaar/studiejaar;
• Organisatie waar u werkzaam bent/studeert.

Deze door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening en, indien u hier geen bezwaar tegen heeft, om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen van Studio Saffier.

Overige vormen van gebruik
Daarnaast kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en Studio Saffier;
• het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening;
• de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en dienstverlening;
• het doen van marktonderzoek;
• ten behoeve van de beveiliging van de Website, producten en dienstverlening en het tegengaan van misbruik daarvan;
• het leveren van relevante informatie en aanbiedingen van Studio Saffier .

Overige gegevens
Studio Saffier legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op de Website vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze Website.

Cookies
De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de Website. Studio Saffier gebruikt de cookies ook om het gedrag van klanten op de Website te analyseren. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt Studio Saffier uitsluitend anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Studio Saffier verstrekt uw gegevens niet aan derden

Studio Saffier zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:
• u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
• deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst;
• deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen;
• deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van de Website.

Inzage en verbetering van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Studio Saffier van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan Studio Saffier:
• per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Recht van verzet
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan Studio Saffier:
• per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy beleid van derden
De Privacy Verklaring van Studio Saffier is niet van toepassing op websites die met een link verbonden zijn met de aan het begin van dit artikel genoemde websites. Studio Saffier aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Studio Saffier adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.
Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan aangepast worden. Wij publiceren steeds de meest actuele versie op onze websites. Bij aanmelding of inschrijving op een van onze sites zullen wij u altijd attent maken op de privacy verklaring en u vragen deze door te lezen voor akkoord.

Vragen
Wij helpen u graag verder als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft.

Studio Saffier (werknaam: Saffier creatieve communciatie)
Databankweg 6b
3821 AL Amersfoort
033-2453208
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De publicaties PDF"s uit het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg (NTVW) zijn zorgvuldig samengestelde publicaties. Vrijwel alle publicaties zijn geschreven of bewerkt door onze eigen redactei van het NTVW. Zijn d epublicaties door andere geschreven dan staat dat vermeld in de details van de publicatie.

Deze publicaties zijn dus alleen voor eigen gebruik van uw werk, school of andere activiteiten. Verder stellen wij het op prijs als u deze niet kopieert oe veranderd voor anderen en ze niet publiceert op het web of plaats in andere tijdschriften.

Op alle teksten en foto's berust copyright van de uitgeverij: Saffier creatieve communciatie. Studio Saffier, Databankweg 6B, 3821 AL Amersfoort.

Heeft u nog vragen schrijf dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij danken u vast voor uw medewerking.

Bezoek de database wond publicaties

Laatste nieuws

Topicale zuurstoftherapie - NTVW december nr. 12 - 2020
17 dec 2020 Nieuws
Meer lezen
Tijd van behandeling van een wond vaak te lang bij huisarts
23 sept 2020 Nieuws
Meer lezen
Nu BLOGGEN op www.startwondverzorging.nl
30 juli 2020 Nieuws
Meer lezen
Klopt het wat we zien?
19 juni 2020 Nieuws
Meer lezen
Ook weer in NTVW nr. 5 - mei 2020
03 juni 2020 Nieuws
Meer lezen
Top 10 views wondzorg in LinkedIn
03 juni 2020 Nieuws
Meer lezen