Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Zoeken publicatie

De relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden

De relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden

In 1900 was de levensverwachting in de VS slechts 47 jaar en bedroeg het percentage mensen van 65 jaar en ouder niet meer dan 4°/o.' Op dit moment vertegenwoordigt deze groep 13% van de bevolking en in 2030 vormt deze 20% van de bevolking.' Met het stijgen van de levensverwachting is tegelijkertijd het aantal leeftijd­gerelateerde kwalen en ziektes toegenomen. Het verouderingsproces als zodanig veroorzaakt nogal wat veranderingen in de huid en in het weefsel en is een van de vele intrinsieke factoren waardoor genezing soms trager verloopt en chronische wonden ontstaan.3· 4 Om deze mensen een optimale wondverzorging te bieden is het zaak dat wij inzicht krijgen in de vraag of en op welke wijze het genezingsproces bij oudere mensen verandert.

Bestandsnaam: De relatie tussen....pdf
Categorie: Wetenschappelijk
Bestandsgrootte: 3.58 MB
Bestandstype: application/octet-stream
Hits: 1164 Hits
Aanmaakdatum: 11-04-2020
Datum laatste update: 11-04-2020
Auteur email: ton.lassing@gmail.com
Copyright: Studio Saffier
Documentgeschiedenis:

W. Toy, RN, BSN, PHN, COCN, CWCN, Nursing Director, Mid-Peninsula Wound Care Medica/linic, Burlingane California, USA. Email: ltoy@surgdoc.cam

Gerelateerde documenten

Inhoud en verpakking
Inhoud en verpakking

Het gaat niet om de inhoud, maar het gaat om de verpakking. In de politiek weten ze er alles van. Kiezers komen niet tot een keus nadat ze eerst partijprogramma's van vele pagina's hebben doorgeworsteld. Nee, kiezers kiezen mensen. Kiezers gaan voor Wouter, Mark, Jan Peter, Femke of hoe ze verder ook mogen heten. Een overmijdelijke en zorgelijke ontwikkeling? Onvermijdelijk, daar lijkt het wel op.

Eerst kijken, dan pas vragen stellen
Eerst kijken, dan pas vragen stellen

Onderzoek en behandeling van spataderen, aderontstekingen, trombose, lymfoedeem, open benen (ulcera) en dikke benen (oedeem). Het aandachtsgebied van de flebologie richt zich op alles wat met het aderstelsel van de benen te maken heeft, een overzichtelijk terrein dat om met de woorden van Frans Rosweide te spreken 'toch voldoende breed is om uitdagend te blijven'.

De microbiologie heeft de wondbehandeling veel te bieden
De microbiologie heeft de wondbehandeling veel te bieden

De wereld van de wondverzorging is volop in beweging. Nieuw ontwikkelingen in de organisatie rondom de wondverzorging vragen om de aandacht. Maar ook inhoudelijk is de wondbehandeling van 25 jaar geleden niet meer te vergelijken met de ideeën, methoden en producten die tegenwoordig worden gebruikt.  van nieuw technieken en methoden.

Autologe huidtransplantaten voor de beahndeling van een therapieresistent ulcus cruris
Autologe huidtransplantaten voor de beahndeling van een therapieresistent ulcus cruris

een ulcera van vasculaire origine hebben een hoge prevalentie, met name op oudere leeftijd, en een langdurig beloop, waardoor de kwaliteit van leven aanzienlijk wordt beïnvloed.Vooral pijn, verminderde fysieke functies en mobiliteit spelen een rol, maar ook depressie en sociaal isolement.1 De behandeling vergt veel inzet van de patiënt en doet een beroep op veel personele en materiële middelen.

Wondmeting en evaluatie van de therapie
Wondmeting en evaluatie van de therapie

In het kader van wond behande­ling is een exacte, kwantificeer­bare beschrijving van de locale bevindingen van een wond van groot belang. Ook dienen de observaties op de juiste manier beschreven te worden, zodat de diagnose en de therapie op elkaar aansluiten.1-11 In de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig te zijn. De beschrijving van de observaties is niet exact genoeg, of worden verschillend geïnterpreteerd.

Het grootste jaarlijkse wondzorg evenement
Het grootste jaarlijkse wondzorg evenement

Het congres van de EWMA 2007 is één van de belangrijkste conferenties op het gebied van wond management en wondgenezing in Europa. Meer dan 400 presentaties, lezingen, vrije presentaties, posterpublicaties en workshops passeren hier de revue in een goed georganiseert 3 daags programma. De EWMA promoot met deze jaarlijke bijeenkomst de kennis­deling op basis van evidence based presentaties, met als doel meer eendracht in wondzorg en wond­genezing.