Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Zoeken publicatie

Kunst of Kunstje?

Kunst of Kunstje?

En niet on belangrijk: overheid en zorgverzekeraars zijn ook niet zo onder de indruk van kunstjes. Zij willen met harde bewijzen zien dat methode A beter werkt dan methode B. Dat vraagt dus om gedegen onderzoek, om documentatie, maar vooral ook om een houding bij alle betrokken professionals om ook echt professioneel met hun vak bezig te zijn. Gelukkig zijn er steeds meer wonddeskundigen die hier volop in meegaan. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de wondzorg veel meer is en wordt dan de optelsom van kunstjes.
Een oorlogswond in vredestijd. Een pakkende titel voor een artikel over aids- en kankerpatiënt Willem. Indrukwekkend, omdat Willem samen met deskundige zorgverleners vol de schijnbaar kansloze strijd is aangegaan. Een man die zelf ook actief bezig is geweest met de eindeloze behande­lingen.

Bestandsnaam: nr. 3 - 200705052020_0014.pdf
Categorie: Hoofdredactioneel
Bestandsgrootte: 612.79 KB
Bestandstype: application/pdf
Hits: 1113 Hits
Aanmaakdatum: 10-05-2020
Datum laatste update: 10-05-2020

Gerelateerde documenten

Het blijft lastig om  nieuwe richtlijnen te implementeren
Het blijft lastig om nieuwe richtlijnen te implementeren

Het is binnen de zorg sowieso bijzonder moeilijk om bestaande praktijken te veranderen. Het is bijvoorbeeld enorm lastig om nieuwe richtlijnen te implementeren. Volgens mij is het heel belangrijk dat we energie en tijd gaan stoppen in onderzoek om dat veel beter te laten verlopen. Dat kan door bijvoorbeeld met best practices te gaan werken.

De microbiologie heeft de wondbehandeling veel te bieden
De microbiologie heeft de wondbehandeling veel te bieden

De wereld van de wondverzorging is volop in beweging. Nieuw ontwikkelingen in de organisatie rondom de wondverzorging vragen om de aandacht. Maar ook inhoudelijk is de wondbehandeling van 25 jaar geleden niet meer te vergelijken met de ideeën, methoden en producten die tegenwoordig worden gebruikt.  van nieuw technieken en methoden.

Eerste Nederlandse Wondcentrum in Leiderdorp geopend
Eerste Nederlandse Wondcentrum in Leiderdorp geopend

Het Rijnland ziekenhuis heeft de primeur voor ons land. Het eerste Nederlandse wondcentrum in Leiderdorp is een feit en naar verwachting zullen er zeker nog meer van dergelijke centra gaan volgen. Het is immers bij deskundigen binnen en buiten de zorg duidelijk dat een verbeterde organisatie rondom de wondzorg leidt tot meer kwaliteit en tot meer efficiency.

Komt er een vloedgolf op ons af?
Komt er een vloedgolf op ons af?

Niet lang geleden heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport 'Ouderen in instellingen, Landelijk overzicht van de leefsituatie van oudere tehuisbewoners' gepresenteerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat grote meerderheid van bewoners tevreden was over hun leefsituatie.

Medisch denken hoort bij wondzorg
Medisch denken hoort bij wondzorg

Kenmerkend voor de behandelaars van het Wond centrum is de visie op wond­zorg. Wondzorg is niet iets wat een verpleegkundige er even bij doet, ook geen hobbyisme, het is een medisch specialisme. JACQUES ÜSKAM: 'De taal die wij moeten spreken is een medische taal. Wij zijn van mening dat wat wij in ons wondcentrum doen met wonden medisch is. Wondzorg is niet alleen maar werken met Kaltostat, hydrofibers ofVAC, het is echt heel ingewikkelde geneeskunde. Het gaat vaak mis als er niet medisch gedacht wordt.