Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Publicatie filteren

Zoeken publicatie

Laatste documenten

Wondverpleegkundigen samen op weg naar sterk profiel en erkenning

Wondverpleegkundigen samen op weg naar sterk profiel en erkenning

Zo heeft het N1VW inmiddels al 9 maanden tekst en beeld toegevoegd aan dat waar wij ons allen dagelijks mee bezighouden: de wondverzorging.

DE CIJFERS
De totale kosten voor wondzorg in Nederland bedragen momenteel zo'n 1,5 miljard euro. Nog steeds neemt decubitus daar een belangrijk aandeel in, begroot op meer dan 500 miljoen euro. Naast decubitus moet er veel meer aandacht komen voor bijvoorbeeld de diabetische voet, ulcus cruris en vele andere wonden. Veel wonden genezen, ondanks alle positieve ontwikkelingen, nog steeds erg langzaam of zelfs helemaal niet. Geschat wordt zelfs dat 30% van de wonden nooit zullen genezen. Dat betekent dus dat er in veel gevallen hoge behandel/verpleegkosten zijn zonder vooruitzichten voor de patiënt. leder procentje dat hier van kan worden afgeknabbeld is pure winst.

Bestandsnaam: Anneke Andriessen.pdf
Categorie: Info
Bestandsgrootte: 1.86 MB
Bestandstype: application/pdf
Hits: 2046 Hits
Aanmaakdatum: 01-05-2020
Datum laatste update: 04-05-2020
Uitgave: NTVW nr. 10 - 16-17
Auteur: Redactie NTVW
Auteur email: ino@ntvw.nl
Copyright: Studio Saffier

Gerelateerde documenten

Nieuwe ronden, nieuwe kansen
Nieuwe ronden, nieuwe kansen

'Wil je iets bereiken in deze wereld, dan zul je je moeten organiseren.
Wie zwijgt, wordt niet gehoord'. Dat zegt bestuurder Wim Hovestad van de Unie Zorg en Welzijn in een interview in deze editie van het NTVW. Hij heeft natuurlijk groot gelijk. In een tijd waarin gelukkig steeds meer mensen het besef krijgen dat er meer is dan het eigenbelang, is het belangrijk om gezamenlijk op zoek te gaan naar dat meer. Dat geldt zeker ook binnen de zorg.

Autologe huidtransplantaten voor de beahndeling van een therapieresistent ulcus cruris
Autologe huidtransplantaten voor de beahndeling van een therapieresistent ulcus cruris

een ulcera van vasculaire origine hebben een hoge prevalentie, met name op oudere leeftijd, en een langdurig beloop, waardoor de kwaliteit van leven aanzienlijk wordt beïnvloed.Vooral pijn, verminderde fysieke functies en mobiliteit spelen een rol, maar ook depressie en sociaal isolement.1 De behandeling vergt veel inzet van de patiënt en doet een beroep op veel personele en materiële middelen.

Nationaal Wondbed Preparatie Congres
Nationaal Wondbed Preparatie Congres

Van Geloof naar kennis
Het congres kende naast de algemene opening en sluiting aparte programma's voor artsen en voor verpleegkundigen. Bij de opening schetste onder andere dr. Maarten Lubbers (AMC) het belang van een meer systematische manier van werken binnen de wondzorg.

Een oorlogswond in vredestijd
Een oorlogswond in vredestijd

WILLEM VERTELT: 'Zo'n diagnose was in die tijd je doodsvonnis. En dat voor iemand die zo jong is, die nog wil groeien en bloeien. Eerst zit je vooraan in de trein, en ineens zit je achterin.' Als Willem in 1987 van zijn internist hoort dat hij HIV geïnfecteerd is, tasten niet alleen hij maar ook de behande­laars in het duister.

De wond werd een obsessie
De wond werd een obsessie

Deze eerste indruk is tekenend voor de vechtersmentaliteit van Daniëlle Sintnicolaas, 44 jaar en sinds haar Se jaar door een hoge dwarslaesie gebonden aan een rolstoel. Een vrouw met een opgewekte uitstraling en een open blik, duidelijk vertrouwd met haar handicap en heel benaderbaar.

En zo heb je er twee
En zo heb je er twee

Even afstand nemen voordat je een oordeel uitspreekt. Eerst tot tien tellen, rustig nadenken en dan pas wat zeggen. Zo krijgen we dat in onze opvoeding mee en zo voeden wij onze kinderen ook weer op. Nederlanders reageren in het algemeen niet zo primair. Relativeren is in ons land welhaast tot een kunst verheven.