Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Publicatie filteren

Zoeken publicatie

Laatste documenten

Analyse van het genezingsprofiel van beenulcera

Analyse van het genezingsprofiel van beenulcera

Het is mogelijk de genezingstijd te voorspellen die nodig is door middel van regelmatige registratie van de omvang van het ulcus vanaf de beginfase van de behandeling.
➔ AANPAK: het onderzoek betrof 23 patiënten met veneuze beenulcera (10 mannen en 13 vrouwen). Wekelijks werden van de ulcera digitale beelden gemaakt; de grootte van de ulcera werd elektronisch gemeten en de gegevens werden opgeslagen in een elektronisch patiëntdossier. Het genezingsprofiel van ieder ulcer werd geanalyseerd via lineaire regressie, waarbij de correlatiecoëfficiënt {r) werd gebruikt voor het aangeven van de lineariteit. Met behulp van de formule lrl (gt)0,85 {lrl = constante van r [waarbij r negatief is], hetgeen duidt op een goede lineariteit en wondgenezing) werd de genezingstermijn berekend, uitgaande van de grootte aan het begin {cm2) en van het genezingspercentage {cm2/per week) en dit werd vergeleken met de werkelijke genezingstijd.

Bestandsnaam: Analyse.pdf
Categorie: Wetenschappelijk
Bestandsgrootte: 3.9 MB
Bestandstype: application/pdf
Hits: 2161 Hits
Aanmaakdatum: 30-04-2020
Datum laatste update: 04-05-2020
Uitgave: NTVW nr. 9 - pag. 20-26
Auteur: S. Prince, S.R. Dodds
Literatuur: Prince, S., Dodds,S.R., Analyse van het genezingsproces van beenulcera, NTVW 2006;9;20-25
Auteur email: info@ntvw.nl
Copyright: Studio Saffier

Gerelateerde documenten

Technologie richten op verbeteren kwaliteit leven
Technologie richten op verbeteren kwaliteit leven

Bedrijven proberen zich altijd te onder­scheiden. Dat is ook zeer zeker binnen de zorg het geval. Binnen deze markt wordt het profiel van een bedrijf bepaald door visie, producten en markt­benadering. Nick Kelders, wound care business manager Benelux van Mölnlycke, zet in een paar woorden de visie van zijn bedrijf op het gebied van wondverzorging neer.

Wondverpleegkundigen samen op weg naar sterk profiel en erkenning
Wondverpleegkundigen samen op weg naar sterk profiel en erkenning

De start van het eerste volledig op de wondzorg i gerichte tijdschrift kwam op het juiste moment. : De beroepsorganisatie NOVW, zorgprofessionals en de industrie wisten het blad direct te vinden i en zij deelden hun verschillende visies met u i en met ons. Op een professionele manier, inhoudelijk en met het doel er samen verder mee te komen.

Kunst of Kunstje?
Kunst of Kunstje?

'De wondzorg is nog erg de kunst van de dokter, van de verpleegkundige'. Dat zijn de woorden van professor Jos Schots in een lezenswaardig artikel in deze editie van het NTVW. Hij vindt de wondzorg nog te veel een vorm van kunst en nog te weinig een uitingsvorm van kennis. Het is in zijn ogen dan ook juist belangrijk om kennis en kunde met kunst te combineren. Mooi gesproken van de professor. En nog waar ook. Want zonder kennis en kunde is kunst eigenlijk ook niet meer dan een kunstje. En met kunstjes komt de wondzorg uiteindelijk niet verder.

Matrix Metalloproteïnasen en hun remmers in normale en afwijkende wondgenezing
Matrix Metalloproteïnasen en hun remmers in normale en afwijkende wondgenezing

Wondgenezing is een zeer complex geheel, waarbij meerdere componenten een rol spelen in de keten van herstel. Deze componenten zijn: cellen (bijvoor­beeld neutrofiele granulocyten, lymfo­cyten, keratinocyten, macrofagen, fibroblasten etc), bouwstoffen (colla­geen, elastine, fibronectine, amino­zuren), cytokinen (interleukine 1 en 6, tumor necrose factor a), groeifactoren (uit o.a. bloedplaatjes, fibroblast, macrofaag, keratinocyt, endotheel­cellen), zuurstofradicalen en reactieve species (o.a. hypochloorzuur) en proteinasen (MMP, TIMP, elastase, plasmine).

De relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden
De relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden

Er is weinig experimenteel onderzoek gedaan om duidelijk zicht te krijgen op de relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden. Verder onderzoek over de nvloed van verouderen is odig voor meer toegespitste behandelstrategieën.

Een oorlogswond in vredestijd
Een oorlogswond in vredestijd

WILLEM VERTELT: 'Zo'n diagnose was in die tijd je doodsvonnis. En dat voor iemand die zo jong is, die nog wil groeien en bloeien. Eerst zit je vooraan in de trein, en ineens zit je achterin.' Als Willem in 1987 van zijn internist hoort dat hij HIV geïnfecteerd is, tasten niet alleen hij maar ook de behande­laars in het duister.