Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Publicatie filteren

Zoeken publicatie

Laatste documenten

Necrotiserende fasciitis van het been na een enkelvoudige bekkenfractuur

Necrotiserende fasciitis van het been na een enkelvoudige bekkenfractuur

De patiënt die in ons ziekenhuis werd gepresenteerd had een enkelvoudige bekkenfractuur. Deze fractuur veroorzaaktte een perforatie van de dunne darm, met als gevolg een necrotiserende fasciitis van het linker bovenbeen. Uit de dunne darm werd een stukje weggenomen en de necrotiserende fasciitis werd behandeld met herhaaldelijk chirurgisch debridement, met een breed-spectrum antibioticum, debridement met maden­therapie (MDD en plaatselijk negatieve druk (TNP). Uiteindelijk sloot de wond en werd de patiënt weer mobiel. Een casus wordt beschreven met een over­zicht van de geraadpleegde literatuur.

Bestandsnaam: Necrotiserende.pdf
Categorie: Wetenschappelijk
Bestandsgrootte: 2.63 MB
Bestandstype: application/pdf
Hits: 1167 Hits
Aanmaakdatum: 29-04-2020
Datum laatste update: 29-04-2020
Uitgave: NTVW nr. 6/7 - pag. 22-25
Auteur: Door: A.L. Rozenboom, P. Steenvoorde, H.H. Hartgrink, G.N. Jukema
Literatuur: Rozenboom, A.L., Steenvoorde, P, Hartgrink, H.H., Jukema, G.N., Necrotiserende fasciitisvan het been na een enkelvoudige bekkenfractuur; NTVW 2006;6/7;22-25
Auteur email: ino@ntvw.nl
Copyright: Studio Saffier

Gerelateerde documenten

Bloedplaatjes
Bloedplaatjes

Het gebruik van bloed­plaatjes (Platelets) om wondgenezing te bevorderen is niet nieuw.
In 1986 werd voor het eerst beschreven dat de applicatie van bloedplaatjes (en de door de bloedplaatjes geprodu­ceerde factoren) in staat waren chronische wonden te genezen. Naast het feit dat bloedplaatjes een belangrijke rol spelen bij de stolling, produceren ze meerdere factoren die positieve effecten hebben op weefselherstel.

De wond werd een obsessie
De wond werd een obsessie

Deze eerste indruk is tekenend voor de vechtersmentaliteit van Daniëlle Sintnicolaas, 44 jaar en sinds haar Se jaar door een hoge dwarslaesie gebonden aan een rolstoel. Een vrouw met een opgewekte uitstraling en een open blik, duidelijk vertrouwd met haar handicap en heel benaderbaar.

Meer en beter....
Meer en beter....

Andere inzichten, andere behandelmethoden, nieuwe producten.
De wereld van de wondverzorging verandert voordturend. Het NTVW wil deze ontwikkelingen op de voet volgen omdat ze immers direct van invloed zijn op het vakgebied van wondverpleegkundigen.

Nationaal Wondbed Preparatie Congres
Nationaal Wondbed Preparatie Congres

Van Geloof naar kennis
Het congres kende naast de algemene opening en sluiting aparte programma's voor artsen en voor verpleegkundigen. Bij de opening schetste onder andere dr. Maarten Lubbers (AMC) het belang van een meer systematische manier van werken binnen de wondzorg.

Analyse van het genezingsprofiel van beenulcera
Analyse van het genezingsprofiel van beenulcera

Een mogelijke hulpmiddel bij de voorspelling van de genezingstijd

➔ Don: het testen van de beide volgende hypothesen:
Voor elk beenulcer zijn de vooruitzichten op genezing in de beginfase bepalend voor het resultaat op lange termijn;

Matrix Metalloproteïnasen en hun remmers in normale en afwijkende wondgenezing
Matrix Metalloproteïnasen en hun remmers in normale en afwijkende wondgenezing

Wondgenezing is een zeer complex geheel, waarbij meerdere componenten een rol spelen in de keten van herstel. Deze componenten zijn: cellen (bijvoor­beeld neutrofiele granulocyten, lymfo­cyten, keratinocyten, macrofagen, fibroblasten etc), bouwstoffen (colla­geen, elastine, fibronectine, amino­zuren), cytokinen (interleukine 1 en 6, tumor necrose factor a), groeifactoren (uit o.a. bloedplaatjes, fibroblast, macrofaag, keratinocyt, endotheel­cellen), zuurstofradicalen en reactieve species (o.a. hypochloorzuur) en proteinasen (MMP, TIMP, elastase, plasmine).