Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Publicatie filteren

Zoeken publicatie

Laatste documenten

Werking van diverse wondspoeloplossingen op biofilms

Werking van diverse wondspoeloplossingen op biofilms

aarbij dient de wondreiniging m.b.t. het necrotisch weefsel grondig, respectievelijk m.b.t het granulatie­weefsel voorzichtig te gebeuren.
Los van de ziekte aan de basis en zowel macro- als micro-angiopathische problemen, wordt iedere wond met name door wond beslag beïnvloed. Hierin zitten, naast celafvalstoffen, voornamelijk microbiële elementen. Bij met name chronische wonden is gewoonlijk sprake van een groot aantal microben. Dit zijn meestal bacteriële indringers die een complex microbio­logisch ecosysteem vormen, waarover tot op heden weinig onderzoek is verricht. Los van de oorspronkelijke pathofysiologische oorzaak (van de erwonding) vindt daarbij, naarmate het probleem chronisch wordt, een bacteriële selectie plaats en wordt het kiemcentrum van chronische wonden "geuniformiseerd".

Bestandsnaam: wondspoeloplossingen.pdf
Categorie: Wetenschappelijk
Bestandsgrootte: 2.97 MB
Bestandstype: application/pdf
Hits: 1106 Hits
Aanmaakdatum: 27-04-2020
Datum laatste update: 27-04-2020
Auteur: Prof. Dr. Med. Dipt. Ing. H.-M.Seipp
Omschrijving: Sacha Hoffmann De Vakhogeschool te Giessen-Friedberg Dr. rer.nat. Alfons Hack

Gerelateerde documenten

Goede zorg is meer dan het juiste verband
Goede zorg is meer dan het juiste verband

Heleen Wagenmaker wordt in maart 2006 opgenomen voor het plaatsen van een maagband. Ze is te zwaar en heeft als gevolg hiervan slijtage aan haar knie. Een operatie kan dit oplossen, maar de orthopeed stelt gewichtsverlies als voorwaarde. 20 kilo moet Heleen zien kwijt te raken. Geen gemakkelijke opgave want fanatiek bewegen is immers geen optie.

De relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden
De relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden

Er is weinig experimenteel onderzoek gedaan om duidelijk zicht te krijgen op de relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden. Verder onderzoek over de nvloed van verouderen is odig voor meer toegespitste behandelstrategieën.

Classificatiemodel zorgt voor kwaliteit wondzorg
Classificatiemodel zorgt voor kwaliteit wondzorg

Tom Defloor steekt direct van wal. 'Decubitus kost veel in termen van leed voor de patiënt maar ook in termen van financiële belasting voor de maatschap­pij en patiënt. Preventie van decubitus is daarom voor alle partijen belangrijk.

Meer en beter....
Meer en beter....

Andere inzichten, andere behandelmethoden, nieuwe producten.
De wereld van de wondverzorging verandert voordturend. Het NTVW wil deze ontwikkelingen op de voet volgen omdat ze immers direct van invloed zijn op het vakgebied van wondverpleegkundigen.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Een gewaarschuwd mens telt voor twee

WAT KUN JE DOEN?
De literatuur is er duidelijk over, de risico's die een diabetespatiënt loopt zijn omschreven, de kenmerken van een probleem en de richtlijnen om deze te voorkomen. De vraag is dus gerechtvaardigd, wat kun je dan doen om problemen te voorkomen en waarom is dat in dit geval niet gebeurd? Jan Claassen, zelf verpleegkundige en als zelfstandig ondernemer actief in het nascholen van verschillende disciplines die met zorg en verzorging van doen hebben, weet het inmiddels.

Samenvatting Position Document EWMA 2007
Samenvatting Position Document EWMA 2007

Management Association, die onlangs in Glasgow heeft plaatsgevonden, is zoals  te doen gebruikelijk ook dit jaar weer een Position Document aangeboden en besproken. In dit Position Document wordt door een aantal toonaangevende experts in wondzorg een standpunt ingenomen over een gezamenlijk vastgesteld thema. Naar dit thema doet de groep vervolgens onderzoek en daarna worden in goed overleg de bevindingen
en conclusies vastgelegd.