Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Publicatie filteren

Zoeken publicatie

Laatste documenten

Drie patiënten met Ecthyma Contagiosum/Orf

Drie patiënten met Ecthyma Contagiosum/Orf

Bij de humane vorm van orf ontstaan blaarvormige laesies, die weliswaar over het gehele lichaam kunnen voorkomen2, maar zich meestal manifesteren aan de dorsale zijde van de vingers. Besmetting van mens op mens is zeldzaam3• Bij een ongecompliceerd beloop genezen de laesies in 6 tot 9 weken zonder littekenvorming2• Het is onbekend hoeveel patiënten jaarlijks geïnfecteerd raken. In de literatuur wordt beschreven dat parapoxinfecties herhaaldelijk worden gezien bij veehouders en mensen die frequent in contact komen met schapen en geiten. Drie patiënten met ulcera aan de handen bezochten, na verwijzing door de huisarts, onze afdeling spoedeisende hulp. Alle patiënten waren recent in contact geweest met schapen en/of geiten. Op basis van de anamnese en het klinische beeld werd de diagnose ectyma contagiosum gesteld. De diagnose werd bevestigd door virologisch onderzoek. In dit artikel worden de ziektegeschiedenissen van drie patiënten beschreven. Etiologie, pathogenese en therapie wordt besproken.

Bestandsnaam: Orf_1.pdf
Categorie: Wetenschappelijk
Bestandsgrootte: 2.09 MB
Bestandstype: application/pdf
Hits: 1017 Hits
Aanmaakdatum: 30-04-2020
Datum laatste update: 30-04-2020
Uitgave: NTVW nr. 8 20-21
Auteur: Louk van Doorn, Pascal Steenvoorde, Ph Rothbard
Literatuur: Doorn L.P., Steenvoorde, P., Rothbarth, NTVW 2006;8;20-21
Auteur email: info@ntvw.nl
Omschrijving: Afdeling spoedeisende hulp, afdeling chirurgie, afdeling microbiologie, Rijnland Ziekenhuis nu Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp
Copyright: Studio Saffier

Gerelateerde documenten

Wondzorg is op de goede weg, maar er moet nog veel meer gebeuren
Wondzorg is op de goede weg, maar er moet nog veel meer gebeuren

Wondzorg is een zeer groot probleem en het kost de maat­schappij ieder jaar handenvol geld. Volgens betrouwbaar onderzoek in de Scandinavische landen gaat zo'n 3°/o van het totale budget voor de zorg op aan de verzorging van wonden. Omgerekend naar Nederland zou het in ons land gaan om een bedrag van circa 1,5 miljard Euro.

Martktwerking in de zorg moet gebeuren op basis van kwaliteit
Martktwerking in de zorg moet gebeuren op basis van kwaliteit

Persoonlijke aandacht, korte wacht- en toegangstijden zijn binnen de filosofie van het behandelcentrum belangrijke meetpunten voor de kwaliteit.
Menno Gaastra: 'Natuurlijk gaat het om de kwaliteit van de behandeling zelf. Onderzoeken laten zien dat we daar goed op scoren.

De rol van honing en gezoneerde olie in de beahndeling van wonden
De rol van honing en gezoneerde olie in de beahndeling van wonden

De wijdverspreide ontwikkeling van antibiotica resistente bacteriën1 brengt een verhoogde belangstelling met zich mee voor het gebruik van andere of reeds vroeger toegepaste therapieën in de behandeling van wonden. In 1989 kon men in een artikel in the Journal of the Royal Society of Medicine2 lezen dat, verwijzend naar de rapporten over het succesvol gebruik van honing in wonden: "de thera­peutische mogelijkheden van onbesmette honing meestal te weinig benut worden." Daarnaast en meer recent komt ook het gebruik van "geozoneerde plantaardige olie" als wondzorgmiddel terug in de belangstelling. Dit artikel onderzoekt hoe de chemische en fysische eigenschappen van honing en geozoneerde olie de wond­heling kunnen vergemakke­lijken. Tevens biedt het een leidraad voor het klinisch gebruik.

Systeem van Vergoedingen brengt zorg in de problemen
Systeem van Vergoedingen brengt zorg in de problemen

Prof. Esther Middelkoop (VU  Medisch Centrum Amsterdam)

Autologe huidtransplantaten voor de beahndeling van een therapieresistent ulcus cruris
Autologe huidtransplantaten voor de beahndeling van een therapieresistent ulcus cruris

een ulcera van vasculaire origine hebben een hoge prevalentie, met name op oudere leeftijd, en een langdurig beloop, waardoor de kwaliteit van leven aanzienlijk wordt beïnvloed.Vooral pijn, verminderde fysieke functies en mobiliteit spelen een rol, maar ook depressie en sociaal isolement.1 De behandeling vergt veel inzet van de patiënt en doet een beroep op veel personele en materiële middelen.

Meer kijk en luistergeld in de zorg graag
Meer kijk en luistergeld in de zorg graag

Ruim 1700 doden per jaar in de Nederlandse ziekenhuizen door medische fouten. De koppen in de kranten schreeuwden het uit. Sensatiejournalistiek? Nee, want het nieuws kwam uit onverdachte bron, namelijk een onder­zoeksrapport van onder meer de Orde van Medisch Specialisten en het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL) dat officieel aan minister Ab Klink van Volksgezondheid is aangeboden. Nog een paar cijfers.