Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Publicatie filteren

Zoeken publicatie

Laatste documenten

Is modern verband klinisch en prijstechnisch gezien een alternatief voor gaasverband

Is modern verband klinisch en prijstechnisch gezien een alternatief voor gaasverband

Dit komt enerzijds door het feit dat het moeilijk is om grote Randomised Controlled Trials uit te voeren (RCT): patiënten met wonden vormen geen homogene groep en vertonen vaak complexe onderliggende ziektebeelden.
Verder is het de vraag of het ethisch verantwoord is proeven te doen met bijvoorbeeld gaasverband nu we weten dat dit niet optimaal werkt bij wondheling.7·10 In dit artikel worden bestaande gegevens op een rij gezet en wordt gaasverband en diverse categorieën modern verband in de klinische praktijk met elkaar vergeleken, om te zien welke voordelen deze klinisch opleveren en in hoeverre deze prijs­technisch interessant zijn.

Bestandsnaam: Is modern verband....pdf
Categorie: Wetenschappelijk
Bestandsgrootte: 3.18 MB
Bestandstype: application/octet-stream
Hits: 1682 Hits
Aanmaakdatum: 13-04-2020
Datum laatste update: 13-04-2020
Uitgave: NTVW nr. 3 - 20-25
Auteur: A.M. Jones, L. San Miguel
Literatuur: Jones, A.M.,Snam Miguel, L., Is modern verabnd klinisch en prijstechnisch gezien een alternatief voor gassverband, NTVW 2006;3;20-25
Copyright: Studio Saffier

Gerelateerde documenten

Nieuwste wetenschappelijke inzichten combineren met professionel patiëntenzorg
Nieuwste wetenschappelijke inzichten combineren met professionel patiëntenzorg

Nieuwe inzichten in wondzorg, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en harde gegevens, leiden tot andere behandelmethoden en tot het gebruik van nieuwe producten. Gebruikers zijn permanent op zoek naar nieuwe producten en de aanbieders proberen nieuwe
(wetenschappelijke) inzichten te vertalen naar gebruiksvriendelijke producten.

Decubitus heeft exclusieve aandacht brood nodig
Decubitus heeft exclusieve aandacht brood nodig

Binnen het RED, het eerste centrum in zijn soort in Nederland, werken het UMC St Rad boud, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, de Sint Maartenskliniek en de Zorggroep Zuid-Gelderland samen. Huisartsen, verpleeghuisartsen en specialisten uit de regio kunnen hun patiënten met moeilijke doorligwonden voor een behandeladvies doorverwijzen naar de polikliniek van het RED in het UMC St Rad boud.

Wondverpleegkundigen samen op weg naar sterk profiel en erkenning
Wondverpleegkundigen samen op weg naar sterk profiel en erkenning

De start van het eerste volledig op de wondzorg i gerichte tijdschrift kwam op het juiste moment. : De beroepsorganisatie NOVW, zorgprofessionals en de industrie wisten het blad direct te vinden i en zij deelden hun verschillende visies met u i en met ons. Op een professionele manier, inhoudelijk en met het doel er samen verder mee te komen.

Wondcentrum in België is bittere noodzaak
Wondcentrum in België is bittere noodzaak

Frans Meuleneire is als wondverpleeg­kundige al meer dan 15 jaar bezig met wondzorg. Patiënten, huisartsen en verpleegkundigen weten hem steeds meer te vinden voor advies over wondzorg. Daardoor is het inmiddels een volledige baan geworden die hij met heel veel bezieling invult.

Goede zorg is meer dan het juiste verband
Goede zorg is meer dan het juiste verband

Heleen Wagenmaker wordt in maart 2006 opgenomen voor het plaatsen van een maagband. Ze is te zwaar en heeft als gevolg hiervan slijtage aan haar knie. Een operatie kan dit oplossen, maar de orthopeed stelt gewichtsverlies als voorwaarde. 20 kilo moet Heleen zien kwijt te raken. Geen gemakkelijke opgave want fanatiek bewegen is immers geen optie.

Mepitel wondcontactlaag niet hergebruiken
Mepitel wondcontactlaag niet hergebruiken

Kunnen producten meere keren worden gebruikt of niet? Het is een discussie die met een zekere regelmaat binnen de zorg wordt gevoerd. Fabrikanten en leveranciers geven vaak aan dat een disposable product alleen eenmalig kan worden gebruikt, maar gezien de kosten kiezen zorgverleners er soms voor een product  na reiniging nogmaals te gebruiken.