Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Publicatie filteren

Zoeken publicatie

Laatste documenten

Necrotiserende fasciitis van het been na een enkelvoudige bekkenfractuur

Necrotiserende fasciitis van het been na een enkelvoudige bekkenfractuur

De patiënt die in ons ziekenhuis werd gepresenteerd had een enkelvoudige bekkenfractuur. Deze fractuur veroorzaaktte een perforatie van de dunne darm, met als gevolg een necrotiserende fasciitis van het linker bovenbeen. Uit de dunne darm werd een stukje weggenomen en de necrotiserende fasciitis werd behandeld met herhaaldelijk chirurgisch debridement, met een breed-spectrum antibioticum, debridement met maden­therapie (MDD en plaatselijk negatieve druk (TNP). Uiteindelijk sloot de wond en werd de patiënt weer mobiel. Een casus wordt beschreven met een over­zicht van de geraadpleegde literatuur.

Bestandsnaam: Necrotiserende.pdf
Categorie: Wetenschappelijk
Bestandsgrootte: 2.63 MB
Bestandstype: application/pdf
Hits: 2126 Hits
Aanmaakdatum: 29-04-2020
Datum laatste update: 29-04-2020
Uitgave: NTVW nr. 6/7 - pag. 22-25
Auteur: Door: A.L. Rozenboom, P. Steenvoorde, H.H. Hartgrink, G.N. Jukema
Literatuur: Rozenboom, A.L., Steenvoorde, P, Hartgrink, H.H., Jukema, G.N., Necrotiserende fasciitisvan het been na een enkelvoudige bekkenfractuur; NTVW 2006;6/7;22-25
Auteur email: ino@ntvw.nl
Copyright: Studio Saffier

Gerelateerde documenten

Medisch denken hoort bij wondzorg
Medisch denken hoort bij wondzorg

Kenmerkend voor de behandelaars van het Wond centrum is de visie op wond­zorg. Wondzorg is niet iets wat een verpleegkundige er even bij doet, ook geen hobbyisme, het is een medisch specialisme. JACQUES ÜSKAM: 'De taal die wij moeten spreken is een medische taal. Wij zijn van mening dat wat wij in ons wondcentrum doen met wonden medisch is. Wondzorg is niet alleen maar werken met Kaltostat, hydrofibers ofVAC, het is echt heel ingewikkelde geneeskunde. Het gaat vaak mis als er niet medisch gedacht wordt.

Kiezen anders kiezen andere voor je
Kiezen anders kiezen andere voor je

Jacques Oskam, chirurg en medeoprichter van het eerste Nederlandse wondcentrum in Leiderdorp, wist het in de vorige editie van het NTVW heel treffend te formuleren. 'De wondzorg heeft recht op betrokken professionals en een goede organisatie'. Dat geldt niet alleen voor de wondzorg natuurlijk, maar ook de patiënten mogen dat verwachten.
Of zit het 'm nu juist in die 2 simpele woordjes 'met elkaar .. .'

Matrix Metalloproteïnasen en hun remmers in normale en afwijkende wondgenezing
Matrix Metalloproteïnasen en hun remmers in normale en afwijkende wondgenezing

Wondgenezing is een zeer complex geheel, waarbij meerdere componenten een rol spelen in de keten van herstel. Deze componenten zijn: cellen (bijvoor­beeld neutrofiele granulocyten, lymfo­cyten, keratinocyten, macrofagen, fibroblasten etc), bouwstoffen (colla­geen, elastine, fibronectine, amino­zuren), cytokinen (interleukine 1 en 6, tumor necrose factor a), groeifactoren (uit o.a. bloedplaatjes, fibroblast, macrofaag, keratinocyt, endotheel­cellen), zuurstofradicalen en reactieve species (o.a. hypochloorzuur) en proteinasen (MMP, TIMP, elastase, plasmine).

Decubituspreventie draait om gedragsverandering op afdelingsniveau
Decubituspreventie draait om gedragsverandering op afdelingsniveau

Volgens een schatting van de Gezondheidsraad in 2005 kwam decubitus in de Nederlandse Academische zieken­huizen bij 15% van de patiënten voor, terwijl dat percentage bij de verpleeghuizen opliep tot ongeveer 30%. De raad schatte de bijkomende kosten voor decubitus in de Nederlandse zorginstellingen op ruim een half miljard Euro.

De microbiologie heeft de wondbehandeling veel te bieden
De microbiologie heeft de wondbehandeling veel te bieden

De wereld van de wondverzorging is volop in beweging. Nieuw ontwikkelingen in de organisatie rondom de wondverzorging vragen om de aandacht. Maar ook inhoudelijk is de wondbehandeling van 25 jaar geleden niet meer te vergelijken met de ideeën, methoden en producten die tegenwoordig worden gebruikt.  van nieuw technieken en methoden.

Wondzorgmodule voor FTO-online
Wondzorgmodule voor FTO-online

Het internet is in relatief korte tijd uitgegroeid tot de belangrijkste informatiebron binnen de gezondheidszorg. Geen wonder dus dat de online uitgevers van medische informatie de laatste jaren behoorlijk in omvang zijn toegenomen. Het Utrechtse bedrijf E-WISE is daar een goed voorbeeld van.